Landets hov- och kammarrättspresidenter ger sig nu in i debatten omkring nämndemännens medverkan i svenska domstolar. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 5 juni skriver presidenterna vid åtta av nio överrätter att överrätterna bör döma utan medverkan av nämndemän.

I debattartikeln skriver de åtta att: ”Det är svårt att se att nämndemännen har någon naturlig uppgift i den kvalitetsgranskande roll som överrätterna numera har. Nämndemannamedverkan lägger också hinder i vägen för att anpassa rättegångsförfarandet till det som varje enskilt mål kräver. Vi föreslår därför att överrätterna ska döma utan medverkan av nämndemän och att också nämndemäns medverkan i första instans ses över.”

Förutom att nämndemännen avskaffas i andra instans föreslår också presidenterna att man inför ett generellt prövningstillstånd i andra instans. Detta skulle, enligt artikeln, ge ”snabbare handläggning, högre kvalitet och ett bättre resursutnyttjande”.

Bakom debattartikeln står Thomas Rolén, Kammarrätten i Stockholm; Margareta Åberg, Kammarrätten i Göteborg; Peter Rosén, Kammarrätten i Jönköping; Bertil Ekholm, Kammarrätten i Sundsvall; Fredrik Wersäll, Svea hovrätt; Lennart Svensäter, Hovrätten över Skåne och Blekinge; Per Hall, Hovrätten för Västra Sverige; Sten Burman, Hovrätten för Nedre Norrland, samt Anders Jacobaeus, Hovrätten för Övre Norrland.

Till artikeln