Nu finns Advokatsamfundets detaljerade kursprogram för hösten 2012 att läsa i PDF-format.

Advokatsamfundets kurser hösten 2012