Regeringen har givit lagmannen Inger Söderholm i uppdrag att som särskild utredare se över nämndemannasystemet. Målet är att skapa ett modernt nämndemannasystem. 

I utredarens direktiv står att rekryteringen av nämndemän ska vara öppen och säkerställa att lämpliga personer kan knytas till uppdraget samt att nämndemännen ska medverka i de mål och domstolsinstanser där de behövs bäst.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2013 och kommande förändringar av regelverket planeras att vara genomförda till nämndemannavalen 2014.

Kommittédirektiv 2012:51 Ett modernt nämndemannasystem