Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Program för Advokatdagarna 2012

I år med ännu fler seminarier.

Nu finns programmet för Advokatdagarna den 8–9 november 2012 i Stockholm.

I år kommer seminarierna att hållas i 6 parallella spår:

  • Process och skiljedom
  • Affärsjuridik 1
  • Affärsjuridik 2
  • Brottmålsprocessen
  • Rule of law/Offentlig rätt
  • Advokatverksamhet

 Advokatsamfundets utbildningsavdelning utlovar två innehållsrika och inspirerande dagar.

Program för Advokatdagarna 2012