Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem brittiska ABS-byråer godkända

Kritiserad reform nu sjösatt.

I januari öppnades möjligheten för brittiska advokater att samarbete med andra yrkesgrupper inom så kallade alternativa byråstrukturer, ABS. Under kort tid i mars och april godkände Solicitors Regulation Authority, SRA, alternativa byråstrukturer för fem byråer, fyra i England och en i Wales. Enligt SRA bahandlas ytterligare drygt 70 ansökan om ABS-status av myndigheten.

Möjligheten till ABS är en del av den omdebatterade Legal Services Act, som syftar till att göra den brittiska juridiska marknaden mer liberal och konsumentvänlig. Lega Services Act har fått hård kritik från en rad nationella och internationella advokatorganisationer, däribland Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. CCBE befarar att advokatetiska kärnvärden som oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt hotas om ickeadvokater tillåts få inflytande över advokatbyråernas verksamhet.

Läs mer om ABS i kommande numemr av tidskriften Advokaten.