Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Grundlagsskydd gäller inte för kommuners webbsändningar

Kommuner måste följa Pul vid sändning från möten.

En kommun som sänder Internet-video från sina möten är inte skyddad av grundlag. Kommunen måste följa personuppgiftslagen och sändningen får inte vara kränkande i lagens mening, enligt Datainspektionen.

Myndigheten har, efter en förfrågan, utrett vilka regler som gäller om en kommun webbsänder exempelvis kommunfullmäktiges sammanträden. Datainspektionen konstaterar i sitt yttrande att om ett massmedieföretag eller privatperson genomför en webbsändning så skyddas den av grundlag vilket gör att reglerna i personuppgiftslagen inte gäller. Men för en kommun är läget ett annat. Avsikten med grundlagsskyddet är att skydda den enskildes yttrandefrihet gentemot det offentliga, inte tvärtom. En kommun kan därför inte åberopa grundlagsskydd utan ska följa reglerna i personuppgiftslagen.

För att kommunens webbsändning av ett fullmäktigemöte ska vara laglig får den inte vara kränkande i lagens mening. De som deltar i mötet bör få tydlig information om sändningen och hur materialet kommer att hanteras efter sändning. Kommunen måste även ha rutiner som säkerställer att inget kränkande direktsänds eller läggs ut på nätet. Risken är större att webbsändningen kan vara kränkande om allmänheten kommer att filmas än om politiker eller andra som är där i egenskap av sitt uppdrag filmas.

Läs yttrandet!