Förvaltningsrätten i Malmö handlägger ett stort antal mål avseende upphandling. I många av dessa är ledamöter i samfundet ombud. Förvaltningsrätten har nu sammanställt en informationsskrivelse gällande handläggningen av upphandlingsmål som förhoppningsvis kan vara till hjälp för berörda ledamöter.

Till skrivelsen.