Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Luleå får den fjärde migrationsdomstolen

Regeringen frångår Domstolsverkets förslag.

Regeringen har idag beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas. Den nya domstolen ska placeras vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Fördelningen av migrationsmål mellan migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har visat sig vara ojämn samtidigt som måltillströmningen varit större än förväntat. I syfte att korta handläggningstiderna i migrationsmål har regeringen beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas.

Beslutet ingår i den migrationspolitiska överenskommelsen mellan Regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Målsättningen är att domstolen ska vara i funktion den 1 oktober 2013.

Frågan om den fjärde migrationsdomstolens placering har diskuterats under en tid. Domstolsverket förordade i sin utredning att domstolen skulle ligga i Umeå, bland annat för att säkra tillgången på domare och ombud. Även Advokatsamfundet uttalade sig i sitt remissvar för Umeå.