Regeringen har idag beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas. Den nya domstolen ska placeras vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Fördelningen av migrationsmål mellan migrationsdomstolarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har visat sig vara ojämn samtidigt som måltillströmningen varit större än förväntat. I syfte att korta handläggningstiderna i migrationsmål har regeringen beslutat att en fjärde migrationsdomstol ska inrättas.

Beslutet ingår i den migrationspolitiska överenskommelsen mellan Regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Målsättningen är att domstolen ska vara i funktion den 1 oktober 2013.

Frågan om den fjärde migrationsdomstolens placering har diskuterats under en tid. Domstolsverket förordade i sin utredning att domstolen skulle ligga i Umeå, bland annat för att säkra tillgången på domare och ombud. Även Advokatsamfundet uttalade sig i sitt remissvar för Umeå.