Under det senaste året har brottsligheten i Södertälje minskat ordentligt. Det rapporterar P4 Radio Stockholm idag. Minskningen märks i nästan samtliga brottskategorier. Störst är minskningen inom kategorierna bilstöld, där anmälningarna har sjunkit med cirka 30 procent under de tre första månaderna i år jämfört med samma period för ett år sedan, och för hot och kränkningsbrotten och vapenbrotten, som minskat med ungefär 35 procent.

Enligt Södertäljepolisen förklaras minskningen huvudsakligen av att stora delar av det kriminella så kallade Södertäljenätverket sitter häktade. Huvudförhandlingen i Södertäljemålet pågår fram till slutet av maj i år.