Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att förbud mot åldersdiskriminering ska införas på de områden i samhället där det i dag saknas ett sådant skydd i diskrimineringslagen. I dag gäller förbudet mot åldersdiskriminering endast arbetslivs- och utbildningsområdet.

Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Förbudet ska gälla med vissa undantag. Det kommer fortfarande att vara tillåtet att ha nedre åldersgränser på barer och restauranger som serverar alkohol samt fortsatta åldersgränser för försäljning av tobak och spel. Försäkringstjänster undantas från förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet att ha exempelvis pensionärs- och ungdomsrabatter.

Syftet med regeringens förslag är att stärka individers rättigheter och bidra till att människor som diskrimineras får upprättelse och ersättning för den kränkning som diskrimineringen har inneburit. Det ska också bidra till en förändrad attityd i samhället när det gäller åldersfrågor.

Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013.