Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Studie om rättshjälp i Europa

Frågeformulär för advokater en del i färdplanen för stärkta processuella rättigheter.

På uppdrag av EU-kommissionen genomför företaget Centre for Strategy & Evaluation Services LLP just nu en studie om villkoren för rättshjälp i brottmål. Undersökningen utgör en del i EU:s så kallade färdplan för stärkta processuella rättigheter för misstänkta och tilltalade.

Som en del i undersökningen genomför Centre for Strategy & Evaluation Services LLP en webbenkät riktad till försvarsadvokater. Enkäten kan besvaras till och med den 25 maj i år.

Läs mer om undersökningen!

Till enkäten.