Den europeiska organisationen för yngre advokater European Young Bar Association ordnar en stor konferens – Annual general meeting – i Oslo den 14–16 juni. Konferensen riktar sig till advokater och biträdande jurister upp till 40 år.

Program och anmälan