Datainspektionen har granskat polisen i Dalarna och Västerbotten och funnit brister i hur personuppgifter registreras och gallras i underrättelseverksamheten.

Datainspektionen har granskat hur polismyndigheterna i Dalarna och Västerbottens län hanterar personuppgifter i sin verksamhet. Vid inspektionerna upptäcktes att ett antal register i polisens underrättelseverksamhet inte var förenliga med gällande lagstiftning.

Enligt Datainspektionen är ett problem i verksamheten att personer registrerats i så kallade särskilda undersökningar utan att det funnits en koppling till allvarlig brottslig verksamhet. Detta är ett krav enligt polisdatalagen. Dessutom har polismyndigheterna haft otillräckliga rutiner när det gäller gallring av personuppgifter i underrättelseprojekten.

Utöver de aktuella bristerna i kriminalunderrättelseverksamheten har Datainspektionen även funnit ett antal mindre brister, bland annat när det gäller IT-säkerheten. Polismyndigheterna föreläggs nu att åtgärda bristerna.

Läs tillsynsbeslutet för Dalarna

Läs tillsynsbeslutet för Västerbotten