Efter torsdagskvällens bankett, där satirgruppen Public Service underhöll och där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kunde överlämna jubileumsboken Advokatsamfundet 125 år – 1887–2012 till samfundets ordförande Claes Zettermarck, inleddes fredagen på Advokatdagarna med ett anförande av Jonathan Goldsmith. Goldsmith är generalsekreterare i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden.

Jonathan Goldsmith, CCBE, håller tal vid Advokatdagarna 2012
Jonathan Goldsmith talar om utmaningar för advokatväsendet i Grand Hôtels vinterträdgård.

Ämnet för Jonathan Goldsmiths tal var utvecklingen av den juridiska tjänstemarknaden i Europa och utmaningar på området i framtiden. Han talade om tre krafter som hotar advokatyrkets kärnvärden och som advokatorganisationerna måste ta ställning till: den ekonomiska krisen, teknikutvecklingen och globaliseringen. Goldsmith jämförde retoriskt de tre krafterna med apokalypsens fyra ryttare, men menade att de snarare var att likna vid tre förarlösa drönarflygplan som närmar sig.

Jonathan Goldsmiths tal

Efter inledningen fortsatte deltagarna att följa de sex seminariespåren med sammanlagt 18 seminarier innan 2012 års Advokatdagar avslutades på eftermiddagen.