Centrum för rättvisa inbjuder till 2012 års Midander-Lönnföreläsning den 29 november kl. 17.30 med chefs-JO Elisabet Fura. 

Under nio år (2003-2012) var Elisabet Fura domare i Europadomstolen. Vilka är de mest intressanta och roligaste erfarenheterna från dömandet i denna domstol med domare från 47 länder? Vilka avgöranden från Europadomstolen har haft störst betydelse för Sverige och för Europakonventionens genombrott här? Och hur ska Europadomstolen lösa sina problem med den orimliga arbetsbördan?

Elisabet Fura kommer att belysa dessa frågor i en föreläsning i samband med utdelningen av Midander-Lönnstipendiet, som ges till författaren av bästa juridiska examensuppsats om fri- och rättigheter. Vi får också höra vilka utmaningar Elisabet Fura främst ser fram emot att ta sig an i sin nya roll som chefsjustitieombudsman.

Arrangemanget ordnas i samarbete med Setterwalls advokatbyrå, som också bjuder på något enklare att äta och dricka.

Tid: Torsdagen den 29 november kl. 17.30-19.30
Plats: Setterwalls advokatbyrå, Arsenalsgatan 6, Stockholm
Osa: Senast den 25 november till osa@centrumforrattvisa.se