Sociala insatsgrupper är ett arbetssätt som innebär att socialtjänst, polis och andra berörda myndigheter eller organisationer på ett strukturerat och uthålligt sätt använder sin samlade kompetens för att hjälpa unga människor som löper risk att fastna i kriminalitet. Målsättningen har varit att motverka att ungdomar dras in i kriminella nätverk och utvecklar en kriminell livsstil, men även att stötta de unga personer som vill hoppa av och lämna en kriminell bana.

En pilotverksamhet med sociala insatsgrupper har bedrivits sedan juni 2011 på tolv platser över hela landet. Igår, torsdag, redovisades resultaten från projektet. Utvärdering visar att alla pilotområden är nöjda eller mycket nöjda med det samarbete som utvecklats mellan polis och socialtjänst inom ramen för de sociala insatsgrupperna. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för vilka stödinsatser som bör gälla för de unga som ingår i de sociala insatsgruppernas arbete.