Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

IT-spaning ett medel mot organiserad brottslighet

Polisen pekar på trender i lägesrapport om den organiserade brottsligheten.

I takt med den ökande användningen av informationsteknologi i samhället blir IT också ett allt viktigare redskap i den organiserade brottslighetens verksamhet. Det fastslår Rikskriminalpolisens underrättelsesektion i en ny lägesrapport över den organiserade brottsligheten i Sverige. 

Polisen konstaterar i rapporten att de kriminellas kommunikation sköts allt mer via internet och olika mobilapplikationer. Polisen behöver därför öka sin kompetens inom IT-området, för att kunna bekämpa brottsligheten.

Rikskriminalen pekar också på flera andra viktiga områden där polisen bör satsa. Bland annat bör man, enligt rapporten, fokusera mer på häleribrott. Hälarnas verksamhet är nämligen ofta en förutsättning för de kriminellas verksamhet.

Läs mer på Polisens webbplats.