Omslag Advokaten 8 2012

Brobyggare – advokaterna som länkar samman världens länder
Ekonomin och juridiken internationaliseras allt snabbare. Många advokatbyråer tar också klivet över nationsgränserna. Svenska byråer möts nu av ökad konkurrens av stora anglosaxiska byråer som etablerar sig i Sverige. Med sig har de en annan advokatkultur och nya arbetssätt.
Tidskriften Advokaten har studerat sju av advokatvärldens jättar med kontor i Stockholm. Hur ser de på advokatetiken, konkurrensen och framtiden?
Läs mer 

Om att reglera 
oberoende advokater
I diktaturer är lagreglering ett sätt att kontrollera advokater och begränsa deras frihet. I demokratiska rättsstater befäster regleringen i stället advokaters oberoende, skriver Anne Ramberg.
Läs mer

"Åklagarna har förbrukat allt förtroende"
Kan åklagare neka att lämna ut material ur en förundersökning med hänvisning till att polisen eller främmande makt sekretessbelagt det?
Läs mer

Kriminella nätverk från forna Sovjetunionen tar plats i väst
Kriminella nätverk från forna Sovjetunionen växer fram i Sverige och Europa. De arbetar med stor bredd, anpassar sig snabbt i samhället och är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället.
Läs mer

Mångfalden stärker rättsväsendet och Sverige
Att en större mångfald inom juristkåren ökar samhälls-, affärs- och individnyttan enades justitieminister Beatrice Ask (M) och en välmeriterad panel om vid ett seminarium i Stockholm.
Läs mer

Till Advokaten nr 8