Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rysk högförräderilag väcker oro

President Putin väntas underteckna lagen.

Det ryska parlamentet, duman, godkände i förra veckan en ny lag om högförräderi, som väcker oro hos människorättsaktivister och organisationer som Amnesty International.

Lagen utvidgar förräderibrottet från spioneri och stöd till främmande makt, till att också omfatta inre aktiviteter som kan hota landets säkerhet och territoriella integritet. Definitionen av nationell säkerhet är mycket oklar, och MR-förkämpar befarar att lagen kan komma att användas för att stoppa politisk opposition och arbete för mänskliga rättigheter.

Bland de aktiviteter som skulle kunna komma att pekas ut som högförräderi nämner människorättsaktivister som BBC talat med kontakter med Amnesty eller en anmälan till Europadomstolen.

President Vladimir Putin väntas underteckna lagen inom kort.