Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bolagsjurist får inte föra talan i EU-domstolen

Beslut tydliggör kravet på advokaters oberoende.

En bolagsjurist kan inte föra ett företags talan inför EU-domstolen. Det fastslog domstolen i ett beslut i september.

Beslutet gäller ett polskt telekomföretag som överklagat ett beslut av EU-kommissionen. Målet prövades i domstolens tribunal (tidigare förstainstansrätten). Tribunalen accepterade dock inte bolagsjuristen eftersom parter enligt domstolens stadgar ska företrädas av advokater.

Beslutet överklagades till EU-domstolen, som fastslog tribunalens beslut. Domstolen skriver i sitt beslut bland annat att kravet på att företrädas av en oberoende advokat innebär att den juridiska företrädaren inte får vara anställd av parten.

Läs beslutet!