Regeringen har givit Kriminalvården i uppdrag att kartlägga personer som verkställer påföljd i anstalt eller frivård. I kartläggningen ska ingå faktorer som missbruksproblematik, psykisk och fysisk hälsa, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, boendesituation och familjeförhållanden.

Syftet med undersökningen är att ge Kriminalvården och de aktörer som myndigheten behöver samverka med en aktuell och samlad bild av klienternas situation så att de ytterligare ska kunna utveckla och effektivisera arbetet för att förebygga återfall i brott.

Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 7 januari 2014.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Kriminalvården att genomföra en kartläggning av klienter som verkställer påföljd i anstalt eller frivård