Advokater som önskar bli ackrediterade som advokater i Tyskland kan förbereda sig för den tyska advokatexamen genom en förberedande kurs. Nästa omgång av kursen hålls i mars 2013.

Läs mer och anmäl dig.