Från den 1 oktober 2012 införs ny formaliapraxis för varumärkes- och designärenden vid PRV. Ändringarna består främst av lättnader vad gäller i vilka ärenden PRV kräver originalunderskrift. PRV granskar nu inte heller firmatecknare i samma utsträckning som tidigare. Ändringarna innebär bland annat att det kommer att bli enklare att kommunicera med PRV. Ett exempel är att det i ärenden blir möjligt att skicka in svaromål via e-post.

Läs mer på PRV:s webbplats!