Länk till tidskriften Advokaten.

I Advokaten nr 7 2012:

Politik & juridik – en sällsam dans
Internationaliseringen, EU-medlemskapet och ett ökande fokus på mänskliga rättigheter har gett juridiken och domstolarna en viktigare roll i samhället. Förändringen innebär enligt många ett bättre skydd mot integritetskränkningar och övergrepp från statens sida. Men samtidigt har den lett till att fler politiskt känsliga beslut fattas av personer som inte är folkvalda. Politik och juridik glider in i varandra i en sällsam dans, och nya konfliktytor uppstår.

För riskkapitalister
bevare advokatbyråerna!
Externt ägande i advokatbyråer riskerar att hota kärnvärden som oberoende, klientlojalitet och sekretess, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Advokater får vägledning om tystnadsplikten
Tystnadsplikten är ett av advokatyrkets kärnvärden. Men med ny teknik och förändringar i samhället kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller i konkreta situationer. En skrift från samfundet ska ge praktisk vägledning. 

25 ouppklarade mord kan lösas
Det finns åtminstone 25 ouppklarade mord som borde gå att lösa. Den slutsatsen kommer professor Leif GW Persson fram till i den stora granskning som han lett av 430 fall av dödligt våld under tidsperioden 1985–2010.

Om vikten av att rättsväsendets företrädare har en lämplig grad av öppenhet
Justitierådet Kerstin Calissendorff ger här sin syn på mediernas agerande i samband med kronofogdemyndighetens exekutiva försäljning av en fastighet på Lidingö ägd av Ryska federationen. Hon riktar skarp kritik mot två av landets största dagstidningar. ”Jag har svårt att komma till annat än att särskilt DN:s grundlösa påståenden i någon mån skadade förtroendet för rättsväsendet, och att min möjlighet att ställa saken till rätta var begränsad”, skriver hon.

Till Advokaten nr 7 2012