Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rapport: Advokater viktiga för ekonomin

Advokattjänster är en viktig del i den infrastruktur som kan skapa god ekonomi, och spelar därmed en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Det konstaterar forskarna George Yarrow och Christopher Decker i en studie av advokatbranschens ekonomiska betydelse.

Professor George Yarrow och dr Christopher Decker har på uppdrag av Regulatory Policy Institute gått igenom en stor mängd forskning kring advokaters betydelse för samhällsekonomin.

Slutsatserna är entydiga. Advokater och deras tjänster spelar stor roll för den ekonomiska utvecklingen. Advokaterna är särskilt viktiga för att upprätthålla fungerande marknader. Det mesta talar också för att det finns ett klart samband mellan god ekonomisk utveckling och ett stabilt och välfungerande rättssystem.

Men det är inte bara viktigt att det finns advokater som tillhandahåller juridiska tjänster. Det har också betydelse hur advokatkåren fungerar och agerar. Enligt Yarrow och Decker är det särskilt två egenskaper som påverkar ekonomin: dels att advokaterna är väl utbildade för sina arbetsuppgifter, dels att de har en hög grad av integritet och oberoende av staten. 

Läs mer om rapporten i kommande nummer av Advokaten.

Assessing the economic significance of the professional legal services sector in the European Union