The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), ett institut för forskning och rådgivning inriktat på rättsväsendet, har nu publicerat en guide om rättsstaten riktad till politiker och makthavare. Guiden har tagits fram med stöd av Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law vid Lunds universitet. Också FN:s förre rättschef och undergeneralsekreterare, ambassadör Hans Corell, har granskat skriften.

Tanken är att guiden ska vara kort och koncis för att nå fram till upptagna beslutsfattare. Skriften kan också vara till nytta för bland andra journalister.

Läs mer och ladda ner guiden på International Bar Associations webbplats.