Tystnadsplikten är ett av advokatyrkets kärnvärden. Men på senare tid har det allt oftare kommit upp frågor om hur tystnadsplikten ska hanteras och balanseras mot andra krav som ställs på advokaterna. Det handlar till exempel om vad advokater kan lämna ut vid en skatterevision och vad tystnadsplikten innebär när en advokat misstänker en klient för penningtvätt.

Nu har Advokatsamfundet skapat en vägledning för advokater i frågor som rör tystnadsplikten. Bakom vägledningen står en arbetsgrupp ledd av chefsjuristen Maria Billing. Skriften ger konkreta rekommendationer för hur advokater ska förhålla sig i olika situationer som kan uppkomma. Den avslutas med en kort checklista för rutiner vid oanmälda besök av polis eller åklagare.

Vägledning om advokatens tystnadsplikt