Advokatsamfundets kansli arbetar med modern informations- och kommunikationsteknologi. Dokumenthanteringssystemet är digitalt och medlemsregistret är integrerat med samfundets webbplats. Vi söker en systematisk och noggrann registrator med mycket goda it-kunskaper. Du ska vara effektiv och serviceinriktad samt tycka om att ta egna initiativ. Goda kunskaper i engelska förutsätts.

Anställningen som chefsregistrator är nyinrättad och på avdelningen arbetar i dag två personer. I arbetsuppgifterna ingår att leda och fördela arbetet med bland annat scanning och registrering av post, hantering av samfundets medlemsregister, framtagande av statistik samt handläggning och registrering av vissa ärendetyper. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och jurister. Goda kunskaper i Office-programmen och Crystal Reports eller annat likvärdigt program krävs. Ansökan, jämte betyg, löneanspråk, uppgift om tidigaste tillträdesdag samt referenser, skickas snarast, dock senast den 10 oktober, till Jonas.Hultgren@advokatsamfundet.se eller till

Sveriges advokatsamfund
att. Jonas Hultgren
Box 27321
102 54 Stockholm

För mer information, kontakta Jonas Hultgren, ekonomichef, 08-459 03 00.

Alla Sveriges drygt 5 200 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.