EU-kommissionen överlämnade i januari i år ett förslag till nya regler för dataskydd. Syftet är att stärka integritetsskyddet för enskilda på nätet.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har nu lämnat sina synpunkter på förslaget. CCBE välkomnar strävan efter ett stärkt integritetsskydd. Men rådet är samtidigt kritiskt till att kommissionen föreslår två olika dataskyddsregleringar, ett civilrättsligt och ett för brottsbekämpning. Enligt CCBE behövs ett minst lika starkt dataskydd inom det straffrättsliga området som i civila ärenden, och CCBE förordar därför ett enhetligt regelsystem.

CCBE konstaterar också att förslaget till dataskyddsreglering inte räcker för att garantera advokaternas stränga krav på tystnadsplikt. Här hänvisar CCBE istället till de egna riktlinjerna på området.

Läs CCBE:s synpunkter