Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ekobrottsmyndigheten får nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen

Ska skapa rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst mot ekobrott.

Ekobrottsmyndigheten ska få nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen från den 1 juli 2013. Det skriver justitieminister Beatrice Ask i en debattartikel i Dagens industri.

Regeringen ger också Ekobrottsmyndigheten 30 miljoner kronor för att skapa en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet.

I dag ansvarar Ekobrottsmyndigheten för ärenden som rör skattebrott och borgenärsbrott i storstadslänen och län som gränsar till dem. Regeringen ska utvidga myndighetens ansvar till hela landet genom att flytta verksamhet till Ekobrottsmyndigheten från polisen och Åklagarmyndigheten.

Redan nu har Ekobrottsmyndigheten nationellt ansvar för finansmarknadsbrott och ärenden som rör hantering och användning av EU-relaterade medel.