Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagen om vård av unga (LVU) ska utredas

Syfte: Stärkt rättssäkerhet för unga som tvångsvårdas.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över bestämmelserna i agen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och att analysera behovet av förändringar och förtydliganden av reglerna.

Syftet med utredningen är enligt regeringen att stärka barns rättigheter och att stärka rättsäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU.

Regeringen har utsett Håkan Ceder till utredare.

Han ska bland annat:

  • Se över bestämmelserna om tvångsvård av barn och unga enligt LVU övergripande
  • Se över vissa frågor som berör både LVU och socialtjänstlagen
  • Se över bestämmelserna som reglerar Statens institutionsstyrelses verksamhet vid de särskilda ungdomshemmen 
  • Se över tillämpningen av förebyggande insatser enligt LVU, och analysera hur samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vid tvångsvård enligt LVU kan förbättras
  • Analysera gränsdragningen mellan familjehem och hem för vård och boende, och lämna förslag till hur kraven på dem bör utformas
  • Analysera gränsdragningen mellan tvångsvård enligt LVU och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

 

Håkan Ceder ska redovisa uppdraget den 3 mars 2014.