I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att ytterligare resurser tillförs Kriminalvården för bland annat satsningar på återfallsförebyggande åtgärder för unga dömda och gruppen våldsamma män.

Totalt föreslår regeringen att Kriminalvårdens anslag ökas med 180 mnkr från 2013, ytterligare 47 mnkr från 2014 och ytterligare 158 mnkr från 2015 och därefter med 73 mnkr från 2016. Tillskotten motsvarar totalt 2016 en nivåökning om 458 mnkr jämfört med 2012.