Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Polisen ombildas till en sammanhållen myndighet

Regeringen föreslår den största omorganisationen sedan 1965.

Regeringen föreslår i Budgetpropositionen att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015. Ombildandet av svensk polis blir den största omorganisationen inom staten på många år och den största organisationsförändringen av svensk polis sedan förstatligandet 1965.

Förslaget till riksdagen är en följd av Polisorganisationskommitténs betänkande "En sammanhållen polis", som överlämnades den 30 mars i år. Betänkandet har remissbehandlats och en övervägande majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt förslaget.