Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sverige rapporterar om hur barnkonventionen följs

Femte rapporten från Sverige till FN:s barnrättskommitté.

Sverige har lämnat sin femte återkommande rapport om hur landet genomför FN:s barnkonvention. Rapporten gäller utvecklingen i Sverige under perioden 2007–2012.

Varje land som har skrivit under barnkonventionen är skyldigt att lämna rapporter till FN:s barnrättskommitté i Genève om vad landet har gjort för att genomföra barnets rättigheter enligt konventionen och vilka framsteg som har gjorts. Efter sin första rapport ska varje land lämna en rapport vart femte år.

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s barnrättskommitté