En 19-åring i Skåne har fått avslag på sitt skadeståndanspråk i samband med en fotbollsmatch som han inte kunde gå på samt för den kränkning och det lidande som polisen utsatte honom för.

Det var i mars 2011 som polisen ingrep före matchen mellan Malmö FF och Helsingborgs IF på Swedbank Stadion. 19-åringen var en av dem som skulle föras bort av polisen efter att supportrar till Helsingborgs IF kastat föremål mot polisen. 19-åringen fördes dock aldrig bort, men hindrades tillsammans med andra supportrar att gå in på arenan.

JK gör klart att avlägsnandet inte kan betraktas som ett omhändertagande vilket i sammanhanget är förbjudet enligt polislagen § 13c och avslår därför skadeståndsanspråket, men ifrågasätter polisens dokumentation av händelserna. Vidare menar JK att ”det inträffade väcker frågor om den nuvarande lagstiftningen är utformad på ett sätt som tillgodoser både krav på rättssäkerhet och ändamålsenlighet”.