Inför det nya året tar Brottsförebyggande rådet, Brå, avstamp i en ny strategi för att förstärka sin position som kunskapscentrum i och för rättsväsendet. Detta gör man bland annat genom två nya funktioner för utveckling av statistik och analys av brottsutvecklingen som ska inrättas på Brå, men också genom att utöka samverkan med andra myndigheter inom rättsväsendet.

-Det gäller att behovsförankra Brås arbete med berörda myndigheter så att vi producerar kunskap och analys som behövs. Det gäller också att vi sedan för ut kunskapen så att resultaten får effekt i rättsväsendets myndigheter, säger Erik Wennerström som är generaldirektör för Brå.

Verksamhetsplanen går under namnet Strategi 2015 och löper mellan 2013 och 2015.

Läs mer