Polisen kan avstå att utreda ett brott om den misstänkte utreds för flera brott, om det inte skulle få någon eller liten betydelse för straffet. Polisen har alltså befogenhet att besluta om förundersökningsbegränsning, något som endast åklagare har kunnat göra tidigare.

De nya bestämmelserna, som gäller från den 1 januari i år, kan komma att påverka polisens statistik så att det ser ut som att fler ärenden läggs ner och att färre förundersökningar lämnas över till åklagare.

-Resultaten kommer att vara desamma, men ärendena läggs ner tidigare i rättskedjan och hamnar i polisens statistik. Tidigare lades de ner av åklagare. Vinsten blir att polisen inte lägger tid på onödig utredning, säger Mikael Ekman som är sektionschef på Rikpolisstyrelsen.