Regeringen skärper lagstiftningen kring sexuella övergrepp och utvidgar bland annat bestämmelsen om våldtäkt. Begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts av begreppet ”särskilt utsatt situation” vilket leder till att flera fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt. Även de fall där övergreppet möts med passivitet av offret kommer alltså att omfattas av våldtäktsbrottet.

-Sexuella övergrepp innebär en allvarlig integritetskränkning. Att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp förutsätter ett starkt och väl fungerande straffrättsligt skydd, säger justitieminister Beatrice Ask.

Vidare höjs straffminimum för grovt sexuellt övergrepp mot barn från sex månaders fängelse till ett år. Regeringen föreslår också de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Detta innebär bland annat att preskriptionstiden förlängs för utnyttjande av barn för sexuell posering så att den börjar löpa först den dag när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Förslagen lämnades över till Lagrådet igår den 4 februari och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Frågor och svar om nya sexualbrottslagstiftningen