Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Betänkandet Internationell straffverkställighet är överlämnat

Utredningen om internationell straffverkställighet har idag den 4 april överlämnat sitt betänkande till justitieministern.

Utredningen, med ensam utredare Karin Kussak som är hovrättsråd och vice ordförande vid Svea hovrätt, föreslår att de två rambesluten, avseende överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder respektive frivårdspåföljder mellan Sverige och andra medlemsstater inom EU, ska genomföras i varsin ny lag. Utredningen har även haft i uppdrag att göra en översyn av internationella verkställighetslagen, IVL, som omfattar överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder, böter och förverkande. Där föreslår utredningen att IVL ska ersättas av en ny lag.

Syftet med de tre lagarna är att skapa ett enhetligt, samordnat och överskådligt regelverk. I de nya lagarna anges närmare vilka förutsättningar som gäller för överförande av verkställighet från och till Sverige samt bestämmelser om förfarandet. En utgångspunkt är att möjliggöra överförande av straffverkställighet från och till Sverige i så stor utsträckning som möjligt.

Syftet med överförande av verkställighet av frihetsberövande påföljder och frivårdspåföljder är framförallt att den dömde ska kunna avtjäna påföljden där hans eller hennes sociala anpassning kan antas ske bäst. En konsekvens av utredningens förslag är att fler personer i Sverige som döms till fängelse kommer att kunna avtjäna straffet i sitt hemland.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Utredningen 2013:21