Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Brottsutredningar granskade

Framgångsfaktor för hög brottsuppklaring är snabbare utredningsåtgärder inledningsvis och större samverkan mellan myndigheter.

Regeringen har låtit Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten granska resultat och kvalitet på den brottsutredande verksamheten vilket har gett två rapporter. Den ena rapporten har granskat resultatutvecklingen i elva olika brottskategorier och en slutsats är att total brottsuppklaring inte är rimlig, men att antalet uppklarade brott bör kunna öka. Åtgärderna ser olika ut beroende på vilken typ av brott det rör sig om, men bland annat fler och snabbare utredningsåtgärder inledningsvis samt ökad samverkan mellan åklagare och polis skulle ge bättre resultat.

I rapporten som behandlar kvaliteten på den brottsutredande verksamheten har utredarna granskat utredningar som lagts ned eller inte inletts för att tillräckliga bevis saknats. När det gäller rån mot barn under 18 år samt fakturabedrägerier finns det kvalitetsbrister konstaterar utredarna och menar att fler utredningsåtgärder hade kunnat sättas in tidigt i utredningen. När det gäller fakturabedrägerier har förundersökning i många fall inte ens inletts trots att det borde ha skett.

Kvalitetsrapporten