Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Domstolsverket satsar på adjunktion i underrätterna

Det är svårt att hitta nya domare utanför storstäderna. Nu arbetar Domstolsverket på ett förslag till adjunktion i underrätterna.

Pensionskullarna för domare inom det svenska rättsväsendet har varit stora de senaste åren, även om det mattats av något. Men fortfarande är det svårt att hitta nya domare när de gamla går i pension, särskilt utanför de större städerna. Enligt Sveriges Radios Ekot är 25 procent av landets 1 100 domare över 60 år och på många ställen får pensionerade domare hoppa in.

Sedan tidigare har Domstolsverket arbetat med adjunktion i överrätterna och anslaget höjdes vid senaste årsskiftet. Men nu vill verket satsa vidare och arbetar för tillfället med ett förslag till justitiedepartementet om adjunktion även i underrätterna.

Anna Klara Strömberg, som är enhetschef för arbetsgivarfrågor på Domstolsverket, säger att förslaget ska vara klart efter sommaren. Under våren kommer Domstolsverket att ta in bland annat Advokatsamfundets synpunkter.

Enligt Anna Klara Strömberg är huvudsyftet att skapa möjligheter för att man ska kunna arbeta så pass länge i en underrätt att en korrekt bedömning av personen kan göras av Domarnämnden. En bedömning som sedan ligger till grund för Domarnämndens fortsatta arbete.

– Om tjänstgöringen är 6 månader eller mer är just nu något vi undersöker. Det viktigaste är att det finns tillräckligt med tid, säger hon.