Bara cirka 2 procent av de arbetsmiljöbrott som anmäls leder till fällande dom. Det visar en ny kunskapsöversikt från Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet som Arbetsmiljöverket har publicerat.

Mellan 2006 och 2010 gjordes 6 152 polisanmälningar om arbetsmiljöbrott. Av dem ledde bara 124 till fällande dom. Det motsvarar cirka 2 procent. Om man lägger man till alla lagföringar, bland annat företagsbot, ökar siffran till 6 procent.

Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt visar att polisen vid olika tidpunkter och i olika län klassificerar händelser olika – som olycka eller brott. Därigenom blir statistiken för arbetsmiljöbrott osäker.

Enligt professor Felipe Estrada, kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, beror de kraftiga variationerna i antalet arbetsmiljöbrott och vad brotten består i snarare på en definitions- och reaktionsförändring hos myndigheterna – inte minst polisen – än på en kraftig förändring i antalet faktiska brott.

En intervjuundersökning av forskarna visar att vissa poliser ser arbetsmiljöbrott som lågprioriterade, och att utredningarna ofta anses som komplexa och tidsödande jämfört med annan brottslighet.

Arbetsmiljöbrott drabbar mest dem som arbetar på byggarbetsplatser, eller med transport och magasinering eller i tillverkningsindustrin. De flesta polisanmälningarna gäller en anställd som har blivit träffad eller klämd av ett föremål.

Arbetsmiljöverkets rapport 2013:4 Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling