Det är fler som utsatts för brott och som upplevt otrygghet i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det visar en sammanställning av regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Kalmar, Gävleborgs och Västernorrlands län har under perioden 2006-2012 en mindre andel brottsutsatta än landet i övrigt.

När det gäller förtroendet för rättsväsendet ligger Blekinge, Dalarna och Kronobergs län sämst till medan det i Västerbottens, Uppsala och Örebro län finns ett större förtroende.

Nationella trygghetsundersökningen