Regeringens proposition innehåller flera förslag som ska göra det enklare för användare och upphovsmän att ingå avtal om användning av upphovsrättsligt skyddat material som till exempel musik, litteratur och bilder. Syftet är att skapa förutsättningar för att ett enda avtal ska kunna användas för att lösa de problem som uppstår när stora mängder material och många upphovsmän är inblandade. Förutom avtalslicensen föreslås en generell avtalslicens där marknadens parter själva ska ha möjlighet att identifiera situationer där individuella avtal inte fungerar.

Regeringen föreslår också att allmänheten lättare ska kunna ta del av filmer på bibliotek och i arkiv genom att dessa ska ges möjligheten att fritt framföra verken offentligt. Dessutom lämnas förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november i år.

Propositionen