Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ingen rättsskyddsersättning för advokatbyrå

Advokatbyrå förlorade rätt till försäkringsersättning när preskriptionstid löpt ut.

En advokatbyrå var ombud för ett tyskt bolag som låg i tvist med en kommun i drygt två år mellan 2007 och 2009. Tvisten gällde en byggentreprenad och det tyska bolaget hade träffat en projektförsäkring hos ett försäkringsbolag. När advokatbyrån i juni 2009 anmälde att bolaget ville ta rättskyddsförsäkringen i anspråk för kostnader i samband med tvisten sa försäkringsbolaget nej eftersom anspråket hade framställts för sent och rätten till ersättning var preskriberad.

Advokatbyrån delade inte försäkringsbolagets åsikt och menade att tidsfristen skulle börjat löpa först när ärendet var avslutat och ombudet slutfakturerats, inte när tvisten uppkom eller ombudet anlitades.

Men Högsta domstolen konstaterar att tidsfristen inte började löpa när tvisten uppstod, utan när ombudet anlitades. Alltså hade ettårsfristen löpt ut när advokatbyrån anmälde att försäkringsersättningen önskades tas i bruk och är därmed förlorad på grund av preskription.

Läs HD:s dom