Lennart Aspegren har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. 

Lennart Aspegren
Folkrättsdomaren Lennart Aspegren.

Lennart Aspegren är en framstående jurist med en imponerande karriär både i Sverige och utomlands. Han har tjänstgjort bland annat som hovrättsråd i Svea hovrätt, rättschef i Finansdepartementet, och som ledamot i Arbetsdomstolen och i Försäkringsdomstolen. 

Bland Aspegrens viktigaste internationella befattningar kan följande nämnas: vice ordförande i OECD:s Public Management Committee (PUMA); domare vid Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR) 1995–2000; en av två ledamöter i FN:s expertkommitté om Gazakonflikten 2011.

Under sin tid som domare vid ICTR avgjorde Aspegren Akeyesumålet – historiens första internationella rättegång då straffansvar för folkmord prövades. Det innebar ett betydelsefullt bidrag till utvecklingen av folkrätten inom detta område.