Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya mallar för gärningsbeskrivningar

Modernare språk i de nya mallar för gärningsbeskrivningar som Åklagarmyndigheten tagit fram.

Åklagarmyndigheten har sedan 2010 arbetat med projektet Ett modernare språk vilket inneburit att man tagit fram nya mallar för gärningsbeskrivningar för såväl brottsbalksbrotten som för specialstraffrätten. Syftet har varit att införa ett modernare språk som ska vara enklare att förstå även för icke-jurister.

Ett antal kammare har testat mallarna under en provperiod och efter ett remissförfarande har mallarna nu färdigställts och kommer att börja användas inom hela myndigheten den 24 april.

Åklagarmyndigheten har nominerats till Språkrådets pris Klarspråkskristallen för sitt arbete med att ”främja ett klart och begripligt språk”.