Nu finns ett nytt nummer av International Bar Associations webbtridskrift IBA Global Insight ute på nätet. 

I april-majnumret kan du bland annat läsa om:

Till IBA Global Insight.