Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nummer av tidskriften Advokaten ute på nätet

I Advokaten nr 3/2013:

Advokaten 3/2013

Nischbyråer: Att arbeta med det utvalda

Bankkris och lågkonjunktur skakar storbyråerna och de medelstora advokatbyråerna. Många i advokatbranschen blickar i dessa tider nyfiket mot nischbyråerna och deras marknader. Hur har de klarat krisen, och vilken framtid har de? Tidskriften Advokaten studerar nischbyråerna, ett fenomen som är långt ifrån nytt.

Det krävs ömsesidig respekt för rättens aktörer

Det krävs en ömsesidig respekt för rättens aktörer. Men då måste alla leva upp till en lägsta professionell nivå, var och en på sitt sätt. Det förefaller tveksamt om ”Kokainmålet” har handlagts så att dessa krav har upprätthållits, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i sin ledare.

Unikt projekt för att stärka tilltron till rättsväsendet

Advokatsamfundet har tillsammans med riksåklagaren och hovrättspresidenten vid Svea hovrätt inlett en dialog i syfte att identifiera och komma till rätta med några av de brister som de bedömer finns när det gäller tilltron till rätts­väsendet. 

Påföljdslindring vid långsam handläggning

Justitierådet Stefan Lindskog skriver i en debattartikel:
”Chefsjustitieombudsmannen och före detta domaren i Europadomstolen Elisabet Fura kritiserar i Advokaten nr 2/2013 två HD-avgöranden från december 2012 rörande frågor om kompensatoriska rättsmedel vid långsam handläggning. Som ordförande på den dömande avdelningen känner jag mig manad att bemöta vissa av hennes synpunkter och att ge en annan syn på avgörandena.”

Straffprocessutredningen föreslår: Åtalade kan få rätt till advokatrådgivning

Straffprocessutredningens förslag konsoliderar den utveckling som har skett och anpassar rättegångsbalkens regler till att verkligheten är annorlunda än 1948. För brottmålsadvokater innebär förslagen stora nyheter.