Ett svenskt konfliktråd?
Startskottet för en organiserad och väl fungerande medling i Sverige
Norge är på många sätt ett föregångsland med sitt sätt att hantera konflikter i sina konfliktråd.
Den 22 april bjuder SFM (Svenskt forum för medling och konflikthantering) in till ett samtal kring hur Norges konfliktråd är organiserade. Gäster är Gry Rossland, nationell fagsjef, samt avdelningsdirektör Terje Eimot från Sekretariatet för konfliktråden. De senare administrerar konfliktrådsordningen för Justitiedepartementet i Norge.
SFM hoppas att våra norska vänners besök ska skapa intresse för medling och bidra till att visa på
nya och inspirerande möjligheter även för svensk medling.
Konfliktrådet är en statlig kostnadsfri tjänst som bistår med att lösa konflikter åt alla, oavsett ålder. Mellan privata parter, eller gärningsperson och brottsutsatt. Genom dialog uppmuntras parterna att finna lösningar och återupprätta mellanmänskliga relationer.
Mer information: www.konfliktraadet.no
22 april 2013 på polishuset, Rosenlundsgatan 9, Stockholm.
12.40 – 13.00 Gemensam hämtning från foajén och registrering
13.00 – 16.30 Seminarium (inklusive fika)
Efter seminariet tar föreningens årsmöte vid. Alla intresserade är välkomna att delta.
16.45 – 18.00 Årsmöte (inklusive matigt fika)
Anmälan:
För dig som är medlem är seminariet gratis. Du anmäler dig genom att skicka ett mail till: info@s-f-m.se.
Bjud gärna med en kollega eller vän med intresse för medlingens utveckling.
För icke medlemmar kostar seminariet 250 kr. Anmälan sker då på hemsidan.
Du blir enkelt medlem och betalar in årets medlemsavgift (200 kr) på SFM:s hemsida www.s-f-m.se